fbpx

Динамично Образование

Нашата различна гледна точка спрямо образованието отговаря на нуждите на съвременните динамични работодатели и дори още по-динамични служители.

ВИЗИОНЕР със стратегическо мислене в дългосрочен план;
УНИКАЛЕН с креативността си, стимулирана от нашата международна среда и ориентация;
МЕНИДЖЪР, благодарение на управленските знания, които ще получите от нас.

Всички бакалавърски програми във Висше училище по мениджмънт са с продължителност от 3 или 4 академични години - от 6 до 8 семестъра.
В началото на всяка академична година (през последната седмица на месец септември) академичният и административният състав на ВУМ организират въвеждащи дни, през които новоприетите студенти имат възможността да се запознаят лично с всеки преподавател и служител във ВУМ и всички услуги, които ние предлагаме. Всяка академична година завършва през месец май.

 

НАЧАЛНА ГОДИНА (В БЪЛГАРИЯ)

Студентите, които се запишат да се обучават през началната година в програма на български или на руски език, също имат възможността да завършат обучението си с две дипломи (българска и британска). Това се осъществява чрез засилено изучаване на английски език с допълнителни часове по време на първия семестър, когато студентите изучават основните си дисциплини изцяло на български или руски език. По време на втория семестър, с цел обогатяване на бизнес терминологията, към обучението се добавят упражнения и задачи/казуси на английски език.

След успешно завършване на първата година ВУМ предоставя на своите студенти следните две опции:
- Да се запишат на летен курс по английски език с цел повишаване на езиковото ниво - за всички студенти от програма на български език или на руски език;
- Да отидат на стаж - за студентите, които са изкарали успешно програма на английски език.

ОСНОВНА ГОДИНА (В БЪЛГАРИЯ/В ЧУЖБИНА)

По време на втората (основна) академична година всички студенти имат възможност да изберат дали да продължат своето образование в България или да осъществят студентска мобилност/обмен в чужбина за 1 или 2 семестъра.

Студентите, които са решили да се дипломират с две дипломи, трябва да продължат своето обучение изцяло на английски език. Тези, които решат да се дипломират единствено с българска диплома, продължават своето обучение на български език.

 • Студентите на ВУМ, които изберат опцията да изкарат втората академична година в България, трябва да посещават занятия в избрания от тях първоначален корпус на обучение – Варна, Добрич или София;
 • Онези, които са решили, че искат да съберат повече международен опит, имат възможност да изберат и да кандидатстват за обучение в партньорски университет на Висше училище по мениджмънт, с дестинация според програма Erasmus+ или студентска мобилност:

- Възможност за обмен по програма Erasmus+

ВУМ предлага на своите студенти широк спектър от възможности за мобилност с цел обучение в повече от деветдесет партньорски университета от Европейския съюз, Норвегия и Турция, както и мобилност с цел практика в компании от Европейския съюз. Минималната продължителност е 90 дни, а максималната - до 12 месеца. Програмата осигурява финансова подкрепа на студентите, които пътуват с цел стажуване или обучение. Само редовни студенти могат да се възползват от тази мобилност, като едно от условията за кандидатстване е заплащането на пълни семестриални и регистрационни такси във ВУМ.

- Студентска мобилност на 3 континента – Азия, Южна Америка или Африка

Продължителността на междуконтиненталната студентска мобилност варира между 90 дни и 12 месеца. Съгласно договореностите на сключения договор между ВУМ и партньорския университет, студентите могат да кандидатстват за допълнителни стипендии и субсидии, чрез които да покриват част от разходите за живот в избраната дестинация. Всички желаещи студенти могат да получат повече информация относно дестинациите и университети за студентска мобилност от Международния офис на ВУМ.
След успешното завършване на втората академична година ВУМ предоставя на студентите си две опции:
- Да се запишат на летен курс по английски език с цел повишаване на езиковото ниво за всички студенти, които са били записани в програма на български език;
- Изпращане на стаж.


ГОДИНА В ЧУЖБИНА (ПО ИЗБОР)

С всяка изминала академична година възможностите на студентите да получат динамично и модерно обучение нараства. Достигналият трети курс студент се изправят пред следните опции за продължение на своето образование:

 1. Да продължи обучението си в един от корпусите на ВУМ (Варна, Добрич или София) с цел дипломиране след четвъртата година с българска диплома за образователно-квалификационна степен Бакалавър. Въпреки решението на студента да се обучава в четвърта академична година, след успешно дипломиране в края на третата година той ще получи своята британска бакалавърска диплома, официално издадена от Cardiff Metropolitan University.
 2. Да замине на бизнес стаж с продължителност от 8 до 12 месеца, време, през което трябва да пише и изпраща във ВУМ доклади, свързани със стажа.
 3. Да скъси времето за своето обучение, като след успешното приключване на третата академична година реши да се дипломира и да получи българска диплома за образователно-квалификационна степен Професионален бакалавър, издадена от Висше училище по мениджмънт, както и британска диплома за Бакалавър, издадена от Cardiff Metropolitan University.
 4. Да се прехвърли в някой от партньорските университети на Висше училище по мениджмънт и се дипломират с две бакалавърски дипломи – една българска и една чуждестранна. Повече информация относно опциите на прехвърляне можете да откриете тук.

Студентите, които са решили да продължат своето обучение в 4-та академична година във ВУМ, могат да изберат една от следните две опции:
- Да се запишат на летен курс по английски език с цел повишаване на езиковото ниво за студентите, които са били записани в програма на български език;
- Изпращане на стаж.

"ФИНАЛНА ГОДИНА (В БЪЛГАРИЯ)"

Четвъртата академична година е последната година за студентите, завършващи своята бакалавърска програма. Опциите по време на финалната година са следните:

 1. Да се дипломират с българска диплома за образователно-квалификационна степен Бакалавър, издадена от Висше училище по мениджмънт;
 2. Студентите, които се завръщат от своят бизнес стаж с продължителност от 8 до 12 месеца по време на третата академична година, могат да продължат своето обучение и да се дипломират с британска диплома за Бакалавър, издадена от Cardiff Metropolitan University, както и с българска диплома за образователно-квалификационна степен Бакалавър, издадена от Висше училище по мениджмънт;
 3. Да се прехвърлят в някой от партньорските университети на Висше училище по мениджмънт и се дипломират също с две бакалавърски дипломи– една българска и една чуждестранна. Повече информация относно опциите за прехвърляне можете да откриете тук.

Така възпитаниците на Висше училище по мениджмънт се изправят пред своите нови житейски възможности:

 1. Да започнат с летящ старт своята кариерна реализация;
 2. Да продължат своето обучение в с най-подходящата магистърска програма. Повече детайли за магистърските програми, предлагани от ВУМ, можете да откриете тук

Която и опция да избере студентът, екипът на ВУМ винаги ще го подкрепя за реализацията на неговите мечти! Успех!

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59