Състезание по програмиране

За конкурса

ВУМ, заедно със своите корпоративни партньори, организира редовно конкурси по програмиране за български студенти. Типични награди за конкурса са парична награда и предложение за работа.

Конкурсите са част от инициативите на ВУМ за личностно развитие и подсилване интереса в софтуерните системи и технологии. По този начин висшето училище идентифицира, разпознава и подкрепя таланта на младежите в България.

Езици

Част от условията, на които трябва да отговарят студентите са:

Архитектура на приложението

Коректност на приложението

Надеждност на приложението

Устойчивост на приложението

Изпълнение (Performance) на приложението

Usability на приложението

Maintainability на приложението

Reusability на приложението

Portability на приложението

Сигурност на приложението

Конкурси по програмиране:

Индивидуален конкурс по програмиране

Дата: 26.11.2016 10:00ч
Място: Висше училище по мениджмънт, ул. „Оборище“ 13А, гр. Варна

Това е вашият шанс да се докажете като един от най-добрите програмисти в България и да се присъедините към екипа на най-добрите програмисти в “School of Computer Science” към ВУМ. Състезанието е подходящо за всеки с опит и познания в някои от следните езици: C#, Java, PHP или Python. Задължително условие за състезанието е състезателите да бъдат студенти, идващи от акредитирано висше училище.

В първия етап на състезанието ще трябва да се разработи цялостен софтуерен проект. В индивидуалното състезание /първата фаза на състезанието/ фокусът е върху Софтуерната Архитектура и Дизайн /на кода/, а не толкова върху алгоритмичните задачи. На този етап от състезанието нашите фирми партньори ще награждават избраните от тях участници и ще им отправят индивидуални предложения за работа.

Най-добре представилите се участници на индивидуалния конкурс по програмиране на ВУМ ще получат множество награди, предложения за работа и престижна грамота на ВУМ, както и ще бъдат поканени да се присъединят към „Отбора по програмиране на ВУМ“ за участие на световното първенство по програмиране на ACM в трети етап.

Ние ще използваме резултатите от индивидуалната надпревара за да изберем няколко топ отбора, които ще могат да продължат участието си към Втори етап от конкурсите за програмиране във ВУМ.

Групов конкурс подготовка за световното първенство по програмиране на ACM – ICPC.

Дата: началото на месец февруари 2017
Място: Висше училище по мениджмънт, ул. „Оборище“ 13А, гр. Варна

В този етап състезателите ще се състезават в отбори по трима души, споделящи по един компютър. Отборите ще се състезават в конкурса за отбор, който да представлява „School of Computer Science” към ВУМ в конкурса по програмиране на ACM. Най-малко два отбора на ВУМ ще участват в предварителния конкурс на ACM.

Югоизточно-европейско регионално първенство по програмиране на ACM

Дата: през октомври 2017 г.
Място: Bucharest, Romania, Politehnica University of Bucharest and Vinnytsia, Ukraine, Vinnytsia National Technical University

Всеки отбор преминал етап 2 от състезанието има право да участва на регионланото югоизточно-европейско първенство по програмиране в Румъния. На него ще се състезават състезатели от югоизточния регион на Европа като класиралите се отбори получават право на участие на световните финали на ACM – ICPC в Америка през май 2018 г. Научи повече за тях на: https://icpc.baylor.edu/regionals/get-involved

Информирайте се за регионалното първенство на 2016г. от тук - http://www.acm.ro/.

Забележка: Индивидуалното състезание е задължително за всеки, който желае да представлява ВУМ в конкурсите на ACM.

Нашите партньори

partners
partners
partners
partners
partners

Кандидатствай