vum-logo-header-BG

MK-Konf5В началото на седмицата се проведе XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЪВРЕМЕННАТА НАУКА, БИЗНЕСЪТ И ОБРАЗОВАНИЕТО на Висше училище по мениджмънт (ВУМ). В рамките на конференцията имаше доклади в три секции: „OБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“, „ИКОНОМИКА, МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ и „ТУРИЗЪМ“.

Над 60 представители на университети от България, Канада, Украйна и Румъния се включиха в конференцията тази година. От България например, докторанти, доценти и професори от Софийски университет, УНСС, Нов български университет, Югозападен университет, Шуменски университет, Университет по хранителни технологии в Пловдив, Тракийски университет, Икономически университет – Варна и Университета „Проф. д-р Асен Златаров“. Един от подадените доклади в секцията по образование е от Северна Америка – Канада, например е на професор Макензий от Универистета Манитоба, Западна Канада. Интересни доклади имаха от българска страна участници с теми като: „Маркетингови инструменти за създаване на имидж на средното училище“, „Робономиката – принципи, преимущества, предизвикателства и решения“, „Смарт дестинациите“ и др.

Голям интерес предизвика докладът на доц. Андонов, преподавател във Висше училище по мениджмънт, който бе на тема „Невромаркетингови изследвания чрез електоенцефалография“, в който бяха дадени конкретни примери в изследвания на телевизионни реклами преди да бъдат пуснати в ефир, за да се установи ефективността им.

За поредна година имаше доклади и на студенти на Висше училище по мениджмънт с теми свързани с използването на новите технологии в туристическата индустрия и задълбочен сравнителен анализ между българската и финландската образователна система, разработен от Росита Колева, Христина Петрова – студенти на ВУМ, заедно с проф. д-р Димитрина Каменова, Висше училище по мениджмънт – завеждащ Департамент за модерни обучителни методи.

Висшето училище организира ежегодни международни научни форуми и събира бъдещи и настоящи учени от различни краища на света. А скоро предстои ВУМ да бъде домакин и организатор за пореден път на международна докторантска академия.

By Admin