Софтуерни системи и технологии

Програмата “Софтуерни системи и технологии” акцентира върху програмните езици, операционните системи и усъвършенстваните структури от данни.

Целта на програмата е да предостави на студентите солидни познания в сферата на компютърния инженеринг, за да могат да се реализират като професионални софтуерни разработчици. Ще придобиете по-задълбочени познания относно софтуерните спецификации, дизайн, инструменти и методологии за разработване на софтуер. В следствие на тази амбиция, ВУМ се старае да си партнира с водещи ИТ компании и отдели на компании. ВУМ дава възможност на настоящи и бъдещи студенти, записали се в специалността “Софтуерни системи и технологии” към ВУМ, да получават стипендии за обучение до 1000 евро за семестър, както и възможност за платен стаж и работа.

Специалността “Софтуерни системи и технологии” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в професионално направление “Информатика и компютърни науки”.

Някои от задължителните модули към специалността са:

 • Принципи на програмирането
 • Математика за софтуерно инженерство
 • Компютърни архитектури и операционни системи
 • Компютърни технологии и общество
 • Структури от данни и алгоритми
 • Разработка на качествени софтуерни системи 1
 • Уеб програмиране
 • JavaScript програмиране
 • Спецификации и изисквания
 • Английски език
 • Софтуерен дизайн
 • Разработка на качествени софтуерни системи 2
 • Управление на данни и знания
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Софтуерно инженерство за осигуряване на качеството
 • Мобилни технологии
 • Софтуерни инженерни модели
 • Изследователски методи в областта на ИТ
 • Разработка на качествени софтуерни системи 3
 • Софтуерни инженерни процеси
 • Програмиране за напреднали
 • Паралелни и разпределени системи
 • Дипломантски семинар
 • Дипломен проект - Студентите избират 1 от 2 варианта за дипломен проект: - Разработване на конфигурируема софтуерна система - Разработване на специализиран софтуер

Избираеми модули: Избираеми модули:

 • Дигитална сигурност
 • Изчислителен интелект
 • Компютърна графика
 • Сигурност
 • Мултимедия
 • Анализи и бизнес интелект
 • Управление на IT проекти
 • Кариерно развитие

Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Допълнителна информация 3-годишен курс на обучение

Учебни характеристики:

Учебен план - редовна форма на обучение
Учебен план - задочна форма на обучение
Квалификационна характеристика

Допълнителна информация 4-годишен курс на обучение

Учебни характеристики:

Учебен план
Квалификационна характеристика

Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.

  Начало на програмата и език на обучение:

  АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
  ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език

  Продължителност на обучението:

  3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Софтуерни системи и технологии”, издадена от Висше училище по мениджмънт.

  4 години (8 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за академичен бакалавър по “Софтуерни системи и технологии”, издадена от Висше училище по мениджмънт.

  Място и форма на обучение

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпуса на ВУМ в град Варна.
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.

  Двойна диплома

  Български професионална/академична степен бакалавър със специалност “Софтуерни системи и технологии”, издадена от „Висше училище по мениджмънт”
  В процес на валидация за двойна диплома, чрез британския академичен партньор на ВУМ - Cardiff Metropolitan University
  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)

  Лаборатория по Софтуерен Инженеринг

  Завършилите тази програма могат да намерят професионално развитие в области като проектирането и имплементирането на софтуерни системи. Те могат да работят като софтуерни инженери, разработчици на софтуер, мрежови администратори и бизнес анализатори в различни организации, където да актуализират софтуерни системи, да се грижат за сигурността на мрежата и да отстраняват софтуерни проблеми в мрежовите системи.

  Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в специализираните ИТ отдели на международни компании от различни браншове по целия свят. Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в специализираните ИТ отдели на международни компании от различни браншове по целия свят.