Програмата “Софтуерни системи и технологии” акцентира върху  програмните езици, операционните системи и усъвършенстваните структури от данни.

Целта на програмата е да предостави на студентите солидни познания в сферата на компютърния инженеринг, за да могат да се реализират като професионални софтуерни разработчици. Ще придобиете по-задълбочени познания относно софтуерните спецификации, дизайн, инструменти и методологии за разработване на софтуер. В следствие на тази амбиция, ВУМ се старае да си партнира с водещи ИТ компании и отдели на компании. ВУМ дава възможност на настоящи и бъдещи студенти, записали се в специалността “Софтуерни системи и технологии” към ВУМ, да получават стипендии за обучение до 1000 евро за семестър, както и възможност за платен стаж и работа.

Кандидатствай за стипендия

Лаборатория по Софтуерен Инженеринг


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНA РЕAЛИЗАЦИЯ

Завършилите тази програма могат да намерят професионално развитие в области като проектирането и имплементирането на софтуерни системи. Те могат да работят като софтуерни инженери, разработчици на софтуер, мрежови администратори и бизнес анализатори в различни организации, където да актуализират софтуерни системи, да се грижат за сигурността на мрежата и да отстраняват софтуерни проблеми в мрежовите системи.

Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в специализираните ИТ отдели на международни компании от различни браншове по целия свят.


ДВОЙНА ДИПЛОМА*:

 1. Български професионална/академична степен бакалавър със специалност “Софтуерни системи и технологии”, издадена от „Висше училище по мениджмънт”
 2. В процес на валидация за двойна диплома, чрез британския академичен партньор на ВУМ – Cardiff Metropolitan University

МЯСТО И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпуса на ВУМ в град Варна.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.


АКАДЕМИЧЕН СТАРТ И ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Софтуерни системи и технологии”, издадена от Висше училище по мениджмънт.

4 години (8 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за академичен бакалавър по “Софтуерни системи и технологии”, издадена от Висше училище по мениджмънт.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Специалността “Софтуерни системи и технологии” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в професионално направление “Информатика и компютърни науки”.

Някои от задължителните модули към специалността са:

 • Принципи на програмирането
 • Математика за софтуерно инженерство
 • Компютърни архитектури и операционни системи
 • Компютърни технологии и общество
 • Структури от данни и алгоритми
 • Разработка на качествени софтуерни системи 1
 • Уеб програмиране
 • JavaScript програмиране
 • Спецификации и изисквания
 • Английски език
 • Софтуерен дизайн
 • Разработка на качествени софтуерни системи 2
 • Управление на данни и знания
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Софтуерно инженерство за осигуряване на качеството
 • Мобилни технологии
 • Софтуерни инженерни модели
 • Изследователски методи в областта на ИТ
 • Разработка на качествени софтуерни системи 3
 • Софтуерни инженерни процеси
 • Програмиране за напреднали
 • Паралелни и разпределени системи
 • Дипломантски семинар
 • Дипломен проект – Студентите избират 1 от 2 варианта за дипломен проект:
  – Разработване на конфигурируема софтуерна система
  – Разработване на специализиран софтуер

Избираеми модули:

 • Дигитална сигурност
 • Изчислителен интелект
 • Компютърна графика
 • Сигурност
 • Мултимедия
 • Анализи и бизнес интелект
 • Управление на IT проекти
 • Кариерно развитие

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Допълнителна информация 3-годишен курс на обучение

Учебни характеристики:

Учебен план – редовна форма на обучение

Учебен план – задочна форма на обучение

Квалификационна характеристика

Допълнителна информация 4-годишен курс на обучение

Учебни характеристики:

Учебен план

Квалификационна характеристика

 


Преподавателски състав

Преподавателите на ВУМ са сред най-активните в научно-изследователската дейност в страната. Лекторите са авторитетни научни изследователи от областта на Софтуерните технологии и водещи практици от Софтуерната индустрия. Те са топ експерти от практиката като IT Директори, Information Security Officers, Enterprise Architects и други. Сред тях са:

 • Управляващият директор на Global Institute for IT Management е бившият CIO (ИТ Директор) на IBM, професор Джери Луфтман.
 • Най-авторитетният специалист по информационна сигурност и единственият сертифициран с титла за Ethical Hacker в България
 • Единственият сертифициран в България Distinguish Enterprise архитект, който към момента участва в проекта на NT2 за разработка на нова система за правителството в Хърватска
 • Сертифицирани по BABOK бизнес анализатори от практиката.
 • Сертифициран Scrum и Kanban Master.
 • Сертифициран по PMI Project мениджър с над 4500 часа ръководен стаж на ниво Executive.
 • Старши софтуерни инженери с по над 10 години опит.
 • Senior Security Officer с над 20 години стаж като Information Security Officer в международни банки и корпорации.
 • Експерт с над 10 години стаж в QA и измервания и анализиране на софтуерни метрики.

 • Кандидатствай сега:

  За да стартирате процеса за прием, вие трябва да ни изпратите следните апликационни документи:

   1. Попълнена апликационна форма
   2. Сканирано копие на диплома за средно образование
   3. Копие на сертификат от изкарани курсове по английски език (когато е наличен) в случай, че не е наличен се организира дата вътрешно институционален изпит в корпусите на ВУМ.

  От тук, може да намерите всички необходими документи за кандидатстване

  След като съберете по-горните документи, ги изпратете на имейл адрес: admissions@vum.bg.

  След преглеждане на получените документи, представител на отдел „Прием“, ще се свърже с вас.