fbpx

Да трансформираме човечеството с ВУМ!

✔️ Компютърната наука е свързана с разбирането на компютърните системи и мрежи на по-дълбоко ниво. Компютрите и компютърните програми са сред най-сложните продукти, които някога са били изобретявани. Тяхното създаване и ефективно използване поставя пред нас огромни предизвикателства.

✔️ Присъединявайки се към Академичната школа по компютърни науки, Вие ще получите знания относно последните технологии и добра основа във връзка с основните принципи и предмети в компютърната наука, което ще Ви даде възможност да отговорите на тези огромни предизвикателства.

✔️ Нещо повече, Вие ще станете част от едно семейство от хора с иновативно и прогресивно мислене, трансформиращи човечеството със своите иновации.

За Академичната школа по компютърни науки

✔️ Основните дисциплини в Академичната школа по компютърни науки са съобразени с нарастващото търсене на специалисти в областта на информационните технологии за нуждите на бизнеса. Програмата цели повишаване знанията на студентите в областта на компютъризираните информационни системи и софтуерните системи, което е съществена функция на всяка съвременна организация. Завършващите тези програми се радват на невероятни възможности за професионална реализация в ИТ отделите на различни мултинационални организации в частния и в публичния сектор – организации със стопанска и с нестопанска цел в областта на търговията, финансите, инвестициите, софтуерното развитие, фармацевтичната промишленост, маркетинга, човешките ресурси и др.ии.

Възможности за професионална реализация

✔️ Според известния доклад на Brainbench Global IT IQ България заема трето място в Европа по сертифицирани ИТ специалисти. Девет от всеки десет фирми страдат от недостиг на сертифицирани специалисти в областта на информационните технологии и телекомуникациите, което забавя разработването на нови продукти и услуги, отбелязва докладът. (theguardian.com)

✔️ Специалностите, които Академичната школа по компютърни науки предлага, са съобразени с нарастващото търсене на специалисти в областта на информационните технологии за нуждите на бизнеса. Програмите целят повишаване знанията на студентите в областта на компютъризираните информационни системи и софтуерните системи, което е съществена функция на всяка съвременна организация. Завършващите тези програми се радват на широки възможности за професионална реализация като мениджъри или консултанти в ИТ отделите на редица обществени, търговски, финансови и нестопански организации.

✔️ Висшето училище е подписало няколко споразумения за сътрудничество, предоставящи възможности за провеждане на задължителни стажове след първата и втората година от обучението на студентите от Академичната школа по компютърни науки във Великобритания, Испания и България.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×