fbpx

Придобиване на образователно-професионална степен в областта на бизнеса

Учебните дисциплини, свързани с бизнеса (като комбинацията ФСМИ: Финанси, Счетоводство, Мениджмънт и Икономика), са сред най-предпочитаните области на обучение в университетите по цял свят, особено в магистърските програми. Може би Вие имате своето обяснение за засиленото търсене на специалисти в областта на бизнеса в световен мащаб? Вероятно защото студентите, обучаващи се в различните бизнес специалности, получават адекватна подготовка за реализация в съвременното общество? Или защото квалифицираните бизнес специалисти могат да избират сред множество вакантни, често високоплатени, длъжности? По всяка вероятност не сте далеч от истината.

Нашата засилена международна ориентация, иновативни учебни програми и научни постижения – резултат от сериозните ни бизнес контакти – гарантират една стабилна основа от теоретични знания и широк спектър от практически умения. Във ВУМ можете да специализирате в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите и търговията, бизнес администрацията и човешките ресурси.

За Академичната школа по бизнес и маркетинг

Нашата Академична школа по бизнес и маркетинг разполага със сериозен екип от академични кадри и практици, признати в своите области. Школата е логичен резултат от стратегията за бизнес развитие, възприета от ВУМ още със създаването му.

U-Multirank класира нашата Академична школа по бизнес и маркетинг сред 40-те топ бизнес училища в Централна и Източна Европа по критерия „Общо представяне“.

Школата предлага бакалавърски и магистърски програми. В резултат на нашата засилена международна ориентация, иновативни учебни програми и научни постижения, ние гарантираме стабилна основа от теоретични знания и широк спектър от практически умения. Във ВУМ можете да специализирате в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите и търговията, бизнес администрацията и човешките ресурси.

Възможности за професионална реализация

ВУМ се стреми да постигне добър баланс между теорията и практическите умения.
Висшето училище насърчава студентите да прилагат на практика наученото, демонстрирайки придобитите от тях умения в реални житейски ситуации. След първата и втората година от своето обучение студентите са изпращани на задължителни стажове в отделите на различни международни компании в областите на стратегическото развитие, бизнес анализите, продажбите, комуникациите, маркетинга, човешките ресурси, информационните и комуникационни технологии и др. ВУМ поддържа отлични отношения с множество бизнеси и агенции, правителствени институции, неправителствени и други организации във Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Литва, Латвия и др.

Студентите на ВУМ, обучаващи се в бизнес специалностите, са квалифицирани да заемат позиции в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други области на глобалния бизнес.

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59