vum-logo-header-BG

XVIII–та Международна научна конференция “Информационни и комуникационни технологии в образованието, туристическата индустрия, бизнес и други области: съвременни реалности и тенденции на развитие“, на която Висше училище по мениджмънт е организатор, ще се проведе на 11-ти и 12-ти юли 2022 г. Събитието ще се реализира съвместно с Регионалния академичен център на БАН в Добрич. Целта на форума е да допринесе за решаването на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука, бизнеса и образованието.

В рамките на конференцията ще бъдат представени доклади в шест основни тематични направления – Мениджмънт, Икономика, Туризъм, Информационни технологии и компютърни науки, Образователен мениджмънт и проблеми на образованието и Местни храни.

Традиционно в научния форум всяка година се очаква да се включват представители на университети и образователни организации от България и държави от цял свят. Те ще дискутират актуални теоретични и практически проблеми на съвременната наука, бизнес и образование и ще обменят професионален опит и компетентности в изследваните научни области.

Председател на Организационния комитет на конференцията е доц. д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище по мениджмънт, а заместник председател – проф. д-р Светлана Архипова от Черкаския национален университет, гр. Черкаси, Украйна. Главен координатор на събитието е доц. д-р Силвена Денчева – преподавател във Висше училище по мениджмънт и координатор на Регионалния академичен център на БАН в Добрич. Сред организаторите е още проф. д-р Димитрина Каменова, директор на Департамент за модерно образование към ВУМ.

Заявка за участие и резюме на доклада трябва да бъдат подадени до 30-ти май 2022 г., а пълен текст на доклада до 15-ти юни 2022 г.

Работни езици на конференцията ще бъдат български, английски и руски език, а за повече информация можете да се свържете с организационния комитет на e-mail: silvena.dencheva@vumk.eu

Файл с покана в pdf

By Admin