vum-logo-header-BG

XVII-та Международна конференция “ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В НАУКАТА, БИЗНЕСА, ТУРИЗМА И ОБРАЗОВАНИЕТО” се проведе от 16-ти до 18-ти август 2021 година в к.к. „Албена“. Организатори на събитието са Висше училище по мениджмънт – Варна и Регионален академичен център – Добрич към БАН.

В конференцията участваха висши академични кадри и учени от България, Канада, Полша, Русия, Словакия и Украйна, сред които представители на Министерство на образованието и науката на Украйна, Черкаски национален университет „Богдан Хмелницки“, Университет „Ян Длугош“ в Ченстохова, Униветситет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Търнава, Thompson Rivers University и други.

Конференцията бе тържествено открита от доц. д-р Силвена Йорданова – координатор на Регионален академичен център- Добрич към БАН и преподавател във Висше училище по мениджмънт. В своето изложение тя акцентира върху значението на дигитализацията като фактор за адаптиране към икономическата и образователна ситуация в условията на пандемията от Covid-19 и ключовата и роля за повишаване на конкурентоспособността на образователните институции.

В рамките на конференцията бяха изнесени научни статии в пет основни тематични направления – „Мениджмънт“, „Икономика “, „Туризъм“, „Информационни технологии и компютърни науки“ и „Образователен мениджмънт и проблеми на образованието“.

Силен интерес предизвика изказването на доц. Тодор Радев – Ректор на Висше училище по мениджмънт, което бе фокусирано върху ролята и значението на информационните технологии в образователния мениджмънт. Любопитен факт, който той изтъкна бе, че от началото на пандемичната ситуация интересът на студентите и участието им в лекции са значително нарастнали.

По-късно проф. Архипова от основната партньорска институция в конференцията Национален университет „Богдан Хмелницки“ в Черкаси разказа как процесът на дигитализация е приложен в украинския университет, както и за неговата ефективност.

След пленарните доклади се проведе интересна дискусия за проблемите, пред които са изправени образователните институции и бизнес организациите в новите икономически реалности. Обсъди се и приложението на дигитализацията в сферата на туризма.

By Admin