vum-logo-header-BG

На 21-ви и 22-ри февруари 2019 г. във Висше училище по мениджмънт – Варна ще се проведе международен работен семинар „Изграждане капацитета на представителните организации в подкрепа на устойчивото гостоприемство“.

Целта на уъркшопа е да се повиши капацитета на представителните организации чрез осигуряване на необходимата информация и подкрепа за приемане на устойчив подход в работата на заинтересованите бизнес предприятия. Фокусът ще бъде върху иновации, добри практики и системи за управление на ресурсите в сферата на туризма. Участниците ще имат възможност да получат нови знания, както и да обменят опит със свои колеги от Албания, Гърция и Северна Македония. Атрактивна кулинарна демонстрация е реверанса на студенти и инструктори от Института по кулинарни изкуства към ВУМ към участниците.

Събитието се организира от Висше училище по мениджмънт в партньорство с Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ и ще бъде открито на 21-ви февруари в 10:00 часа в Конферентната зала на ВУМ, ул. „Оборище“ 13А, ет. 4.

Програмата на семинара можете да видите тук. Участието е напълно безплатно, но се изисква предварителна регистрация на http://bit.ly/2WT4F9A

Форумът е отворен за участие на представители на браншови организации, асоциации и сдружения, камари, клъстери, както и други заинтересовани от сферата на туризма и гостоприемството лица.

Работният семинар се организира в рамките на проект: „Инициатива за образователен обмен по предприемачество за устойчиви туристически МСП в регион Балкани – Средиземно море“ (ХЕЛИКС). Проектът се реализира по договор № BMP1/1.3/2616/2017  в приоритетна ос „Предприемачество и иновации“ с подкрепата на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.

By Admin