fbpx

Интегриране на мениджмънта на спортни събития в работата с младежи за постигане на трайно социално въздействие (THE SCORE)

Проект SCORE развива и промотира потенциала на спортните дейности за осигуряване на устойчиво социално въздействие и подобряване на възможностите за интеграция на уязвими групи.

Неговият фокус е поставен върху обмена на добри практики и създаването на неформални методи на обучение (вкл. свободно достъпни обучителни материали) в областта на управлението на спортни събития, социални иновации и въздействие за обогатяване на младежката работа и насърчаване участието на младите хора в обучение и образование.

Проектът предвижда комплекс от дейности, насочени към:

  1. Трансфер на резултатите от актуални академични изследвания в иновативни висококачествени образователни свободно достъпни ресурси и неформални обучителни методи, отнасящи се до социално въздействащи спортни инициативи – вкл. управление на спортни събития и социални иновации и предприемачество;
  2. Насърчаване обмена на добри практики за използване на спорта за постигане на социално въздействие и и повишаване на осведомеността за нарастващото значение на социалното предприемачество в тази област;
  3. Подобряване на компетенциите на младежките работници в областта на управление на спортни мероприятия и инициативи за социални иновации, както и изграждане на основа за формиране на подобни умения сред младежите.

Проект SCORE е иницатива на ФК „Интер“ към ВУМ и включва 5 други партньорски организации: 2 висши училища (Литва и Турция) и 3 неправителствени организации (Ботствана, Зимбабве и Нигерия).

Проектът планира постигането на значителни резултати и ефекти както на местно/ регионално ниво в страните, в които оперират партньорските организации, така и на европейско ниво предвид по-добрата осведоменост за потенциалното въздействие, което би имал спорта върху израстването на младите хора.

Финансираща програма : „Еразъм+“, Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

Продължителност : 1.08.2016 – 31.07.2017

score-project.info

 

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00