vum-logo-header-BG

Четиридневно обучение на висши академични кадри от университети в Армения, Беларус и Молдова ще се проведе във Висше училище по мениджмънт в рамките на проект „Насърчаване на сътрудничеството между университетите и предприятията и предприемачеството сред студентите чрез SMART Caffes (SMART Project)“, който се реализира в рамките на ключова дейност 2 на програма „Еразъм + „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование ”.

Представители на академичното ръководство и преподаватели от реномирани университети в Ереван, Гавар, Минск, Гомел, Кишинев и Белци ще преминат интензивен обучителен курс, фокусиран върху теми като управление на времето, управление на конфликти и креативно решаване на проблеми.

Проектът SMART цели повишаване капацитета на ресурсите на висши учебни заведения в Армения, Молдова и Беларус. Първата фаза на проекта е посветена на идентифицирането на добри практики, съществуващи в страните-членки на ЕС (Испания, Гърция, България, Германия и Белгия).

Същевременно, участващите в проекта партньори от Източноевропейските страни организират техническото и материално обезпечаване на т.нар. SMART CAFFES, които ще бъдат създадени в гореспоменатите институции.
В резултат на направен многостранен анализ, водещи експерти от университетите – партньори от ЕС провеждат поредица от обучителни курсове за студенти, преподаватели и професионалисти от Източноевропейските страни по темите, идентифицирани в процеса на изследване на добрите практики.

Основните обучители в текущия четиридневен курс са някои от водещите лектори на ВУМ, а именно д-р Ина Станоева, доц. Силвена Денчева и д-р Румяна Константинова.

By Admin