vum-logo-header-BG

Делегация от Уралския федерален университет в гр. Екатеринбург, Русия, ръководена от първия заместник ректор доц. Дмитрий Бургов, бе на официално посещение във Висше училище по мениджмънт. В състава на делегацията бяха включени още Дмитрий Лоевский – ръководител на Департамента за социално развитие, Алексей Сафронов – директор на образователно направление „Туризъм“ и Александра Дмитриева – ръководител на отдел „Туризъм и гостоприемство“.

Гостите посетиха кампусите на Висше училище по мениджмънт във Варна и Добрич и останаха впечатлени както от материалната база, така и от методите и качеството на обучение и квалификацията на кадрите в преподавателския и административен състав.

На среща с Ректора на Висше училище по мениджмънт доц. д-р Тодор Радев бяха обсъдени възможностите и параметрите за сътрудничество, което бе официализирано с подписване на Меморандум за разбирателство между двата университета. Основните направления на споразумението са академичен обмен на студенти и преподаватели, разработване на съвместни програми за обучение, съвместни научни форуми, публикации и проекти.

Уралският федерален университет е едно от най-големите висши училища в Руската федерация, с над 35 000 студенти от 75 държави. Университетът предлага повече от 450 образователни програми в сферата на естествените, техническите, социалните, икономическите и хуманитарните науки.

Инициирането на това ново сътрудничество е в синхрон със стратегията на ВУМ да разширява своята богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори от пет континента.

By Admin