vum-logo-header-BG

Ректорът на ВУМ, доц. д-р Тодор Радев беше почетен гост на тържествените чествания по случай 100 годишнината от основаването на Тбилиския държавен университет Иване Джавакшвили. ВУМ беше поканен на почетните чествания, благодарение на партньорството си с Тбилиския университет в изпълнението на проекта ЛаМАНШЕ, на който ВУМ беше водещ партньор. На тържествените чествания бяха поканени само два университета от България: ВУМ и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

By Admin