vum-logo-header-BG

Наскоро публикуваният годишен доклад на Европейската комисия за програма „Еразъм+“ за 2017 година показва, че близо една трета от всички входящи студенти от партниращи страни се обучават във Висше училище по мениджмънт

В края на януари 2019 г. Европейската комисия публикува своя годишен доклад за програма „Еразъм+“ за 2017 година, отчитайки рекордни стойности както в размера на финансиране, така и в броя на осъществените мобилности и реализирани проекти.

Данните сочат, че най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ е на път да постигне целта си, а именно да подкрепи 3,7 % от младите хора в ЕС в периода между 2014 и 2020 г.

След като през ноември 2017 г. лидерите на ЕС постигнаха съгласие за засилване на мобилността и на обмена, включително чрез значително укрепване и разширяване на програмата, през 2018 Комисията представи амбициозно предложение за удвояване на бюджета за следващия период с цел значително увеличаване броя на участниците, както и съществено засилване на приобщаващата и роля, достъпността за хора от различни среди и култури и международния и характер.

Както винаги Висше училище по мениджмънт – Варна следва, а понякога и изпреварва изпълнението на поставените цели. С всяка изминала година значително нараства броя на реализираните по „Еразъм+“ мобилности с държави извън Европейския съюз, което е в пълен синхрон с тенденцията за интернационализиране на програмата и приобщаване и активизиране на обмена с партниращи държави. Според статистиката в доклада на Европейската комисия, през академичната 2016/2017 година 233 студенти от партниращи по програма „Еразъм+“ държави са провели своята мобилност в България. Близо 1/3 или по-точно 71 от тях са учили във Висше училище по мениджмънт – Варна, което съвсем не е случайно. През 2018 г. университетът е класиран на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank – поредното явно доказателство, че дългогодишните усилия и активността на академичната общност на ВУМ неизменно водят до международно признание.

By Admin