vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт – Варна запази първата си позиция сред варненските университети и шеста в национален мащаб в направление „Администрация и управление“ според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 година, публикувана в края на 2019 г.

Едно от водещите бизнес училища в Източна Европа категорично оглавява класацията по шест от индикаторите, най-многобройни от които са в сферата на научните изследвания – „Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)“, „Индекс на цитируемост по научна област (Scopus)“, „Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus)“ и „Общо средства за научноизследователска дейност на студент“. Почти двойно по-висок спрямо второто място е резултатът на ВУМ според индикатор „Международна мобилност“. Тук лидерската позиция на варненския университет е очаквана, отчитайки, че през 2019 година за трети пореден път престижната международна класация U-Multirank постави Висше училище по мениджмънт на първо място в света по критерий „студентска мобилност“ сред 1711 университета от 96 държави. Показателно за високото качество на обучение и професионализъм на преподавателския състав е безспорното първо място на Висше училище по мениджмънт по индикатор „Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище (съотношение)“, показващ близо 5 пъти по-ниска безработица на завършилите ВУМ спрямо средната за региона. Последното е явно доказателство за успешната професионална реализация на възпитаниците на варненския ВУЗ, успешно дипломирали се с бакалавърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“, и особено с магистърска степен по бизнес администрация (МВА). През 2019 г. МВА програмата на ВУМ се придвижи с още две места напред в Класацията на най-добрите магистратури в глобален мащаб на Eduniversal и вече е на 5-то място в Централна и Източна Европа.

ВУМ отчита ръст  и в други две области на образование. В направление „Туризъм“ Висше училище по мениджмънт се изкачва с две места и вече заема шестата позиция в национален мащаб. Безспорна тук отново е доминацията при индикаторите от група „Научни изследвания“ – „Индекс на цитируемост по научна област“ (Scopus и Web of Science), „Документи, цитирани поне веднъж“ (Scopus и Web of Science), „Статии в научни списания“ (Scopus и Web of Science).

Най-висок ръст се отчита в направление „Икономика“, където Висше училище по мениджмънт се придвижва от 15-то на 7-мо място в класацията. Данните сочат едва 1,1 % безработица сред възпитаниците на варненския университет, в сравнение с 2,55% средна стойност за професионалното направление в страната, както и близо 25% по-висок облагаем доход на завършилите ВУМ от средната стойност на национално ниво.

Висше училище по мениджмънт е и водещо в България по дял на чуждестранни студенти в специалностите в направления „Администрация и управление“ и „Туризъм“. ВУМ е и предпочитано висше учебно заведение от кандидат-студенти с висок среден успех от дипломата за средно образование – в топ 5 в България в посочените по-горе направления.

Сравнение по индикатори можете да видите в таблиците по-долу:

 

 

By Admin