fbpx

ВУМ с участие в международна конференция във Виница, Украйна

Висше Училище по Мениджмънт – гр. Варна, взе участие в Международната научно-практическа конференция – “Състояние и перспективи на икономическото развитие в процеса на глобализация”. Домакин на събитието, което се проведе в гр. Виница, Украйна на 18-19 април 2019, бе Виницкия Национален Аграрен Университет.

Конференцията бе организирана под егидата на украинското Министерство на образованието и събра научни представители и практици от Украйна, България,, Румъния, Естония и Молдова.

Презентацията на Висше училище по мениджмънт, представена от Йорданка Райкова, Координатор сътрудничество за съвместно обучение и двойни дипломи, постави акцента върху необходимостта от адекватно образование, което да подготвя бъдещите професионалисти за търсенето на глобалните работодатели и глобалния персонал.

Опитът на Висше училище по мениджмънт в подготовката на кадри за глобалната икономика беше приет като ммодерен и иновативен от организаторите и участниците.

 

 

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00