vum-logo-header-BG

IMG_1095Новият семестър започва във Висше училище по мениджмънт (ВУМ) с десетки студенти, идващи от държави като Аржентина, Виетнам, Мексико, Албания, Армения, Йордания, Казахстан, Молдова, Черна Гора, Сърбия, Таджикистан, Мароко, Пакистан, Русия, Камерун, Украйна, Индия, Нигерия, Турция. С началото на този семестър студентите започват своето обучение в различни специалности и дисциплини като завършекът на семестъра се очаква през месец май на настоящата академична година. Част от студентите са ново-постъпили за редовно обучение, а други идват от партньорски университети на висшето училище с цел мобилност (обмен) с помощта на програма Еразъм+.
Младежите са избрали обучение в специалности по Международен бизнес и мениджмънт, Хотелски мениджмънт, Маркетинг и управление на туристическото обслужване, Софтуерни системи и технологии, Гостоприемство и кулинарни изкуства. В края на обучението си във ВУМ, студентите които са учили редовно обучение и са завършили успешно, ще получат и двойна диплома за висше образование – една от Висше училище по мениджмънт и една от стратегическия ни партньор Cardiff Metropolitan University.
Висше училище по мениджмънт приема студенти за редовно обучение два пъти в годината – за семестрите от септември и от февруари. А както миналото лято, така и това ще бъде организиран и летен академичен семестър (от м. юни до м. август), за който вече има записали се близо 30 студенти от три континента. Мултикултурната среда не само обогатява студентите, но им дава и нови хоризонти за професионална ориентация и реализация.

By Admin