ВУМ вече е оторизиран тестинг център на Pearson VUE

Висше училище по мениджмънт вече е официално оторизиран тестинг център на Pearson VUE и предлага цялата гама от сертификати на Microsoft. Това предоставя възможност на всеки наш студент да завърши образованието си с Microsoft сертификат, освен дипломата си.

Pearson VUE е глобален лидер в електронното тестиране в сферата на информационните технологии, като предоставя пълен набор от услуги, от разработването на онлайн тестове до управление на данни. Към момента, Pearson VUE оперира с над 4400 Pearson VUE ® оторизирани центрове в 162 страни. Освен това, Pearson VUE притежава и оперира с над 230 професионални центрове на Pearson в целия свят, обслужващи професионално лицензиране и сертифициране.

Списък на изпитите, предлагани от Pearson VUE:

Adobe

Avaya

Brocade

Business Objects

Cisco Systems

Citrix Systems

CIW

CompTIA

CTP

EC-Council

EMC

EXIN

Hewlett Packard

IBM

Internet Security Systems

Linux

MySQL

Microsoft

Novell

Oracle

PRIMA

SAP

Security Systems

Siemens

SITA

Tivoli

VMware

Zend

Получената оторизация е поредно доказателство за високия професионализъм на ръководството и екипа на Висше училище по мениджмънт, чиито приоритети са насочени към осигуряване на възможности за професионално и личностно развитие на студентите.