vum-logo-header-BG
old map, camera and a traveler's journal

old map, camera and a traveler's journal Щастливи сме да съобщим, че Висше училище по мениджмънт – Варна получи отличие за работата си по програма Еразъм+ за периода на академичната 2015/2016 година. Най-голямата академична програма за мобилност в Европа дава възможност на студенти и преподаватели да пътуват и обменят опит с образователни институции в цял свят.

След осъществена валоризация на проекти по програма Еразъм+, стартирали през 2015 селекционна година, проектът (номер 2015-1- BG01-KA107- 014165) на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна за мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни и партниращи държави, получи висока оценка и беше отличен със знак за качество. Официалната церемония по награждаване, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в България се проведе на 07.12.2016 г. (сряда), в София. Отличените училища получиха наградите си от директора на ЦРЧР Татяна Калканова и заместник-министъра на образованието и науката Диян Стаматов.

През академичната 2015/2016 в рамките на програма Еразъм+ ВУМ реализира общо 46 мобилности на студенти от партниращите страни, сред които Армения, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Русия, Казахстан, Виетнам, Ливан, Йордания, Сърбия. В допълнение, общо 16 представители на академичния и неакадемичен състав от партньорските университети на ВУМ в посочените страни, както и от Индия и САЩ посетиха Висшето училище с цел преподаване или обучение.

През изминалата академична година ВУМ реализира и общо 19 входящи студентски мобилности с цел обучение или практика от Франция, Италия, Хърватска, Турция, Финландия, Португалия и Испания.

By Admin