Във ВУМ се проведе XIV Международна научна конференция

На 3-ти юли Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира XIV Международна научна конференция „Съвременната наука, бизнесът и образованието“. Целта на организаторите беше да се допринесе за решаването на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука, бизнеса и образованието. В рамките на конференцията се обсъдиха доклади в три секции: „Oбразователен мениджмънт и проблеми на образованието“, „Икономика и управление“ и „Туризъм“.
Над 60 представители на университети и образователни организации от България, Канада, Китай, Виетнам, Украйна, Унгария и Румъния се включиха в конференцията тази година.
За поредна година имаха доклади студенти и преподаватели на Висше училище по мениджмънт с теми свързани с използването на новите технологии в туристическата индустрия, системи за управление на качеството при разработване на софтуер. Виетнамски студенти заедно с преподаватели от ВУМ представиха доклад на тема „Практики за запазване на служителите в компанията“, както и наш студент от МВА програмата представи доклад на тема “Ребрандирането на мобилните оператори”.