vum-logo-header-BG
International Scientific Conference

International Scientific ConferenceЗа пореден път, тази година ще се проведе XIII Международна научна конференция „Съвременната наука, бизнесът и образованието“. Целта на организаторите е да се допринесе за решаването на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука, бизнеса и образованието.
По време на конференцията ще се засегнат пет тематични направления, а именно – Мениджмънт, Икономика, Туризъм, Информационни технологии и компютърни науки, Образователен мениджмънт и проблеми на образованието.
Организационният комитет на конференцията се състои от доц. д-р Тодор Радев, проф. д-р Светлана Архипова и проф. д-р Станислав Иванов, и се допълва от тринадесет членове на екипа – всеки от които има стабилен опит в посочените направления.
Конференцията ще се проведе на 3-4.07.2017г., а в момента се приемат заявления за участие. За повече информация, моля последвайте този линк.

By Admin