vum-logo-header-BG

Образователни алтернативи, гъвкавост и нови хоризонти

Кризата с COVID-19 промени драматично картината на глобалното висше образование. Голямо международно проучване на един от световните лидери за анализ на висшето образование QS Quacquarelli Symonds сочи, че към началото на месец април 63% от анкетираните младежи, интересуващи се от обучение в чуждестранен университет, казват, че ще отложат следването си с година.

Ситуацията в България не е по-различна – налице е тотално преосмисляне на приоритети, идеи и планове и все повече възникващи въпроси и несигурност. Това важи както за завършващите ученици, които са имали намерение да кандидатстват в чужбина през настоящата година, така и за българските студенти, вече стартирали обучението си в редица европейски и американски университети.

На този фон нараства нуждата от предлагане на алтернативи и гъвкавост от страна на висшите училища. Добър пример в тази посока дава Висше училище по мениджмънт, гр Варна (ВУМ), което предлага атрактивни възможности за младите хора, включително възможност за обучение в чужбина. ВУМ предлага достъпно обучение, провеждано изцяло на английски език, в бакалавърски и магистърски програми в областите бизнес, маркетинг, мениджмънт, информационни технологии, туризъм, хотелиерство и кулинарни изкуства.

През академичната 2019/2020 г. във ВУМ се обучават студенти от близо 60 страни. Магистърската програма по международно хотелиерство и мениджмънт на туризма е на 15-то място в света (2019 г.) според Eduniversal Best Masters, а тази по бизнес администрация – на 5-то място в Централна и Източна Европа (2019 г.). Нещо повече, през 2019 г. университетът е класиран за трета поредна година на първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система U-Multirank. На практика всички студенти на ВУМ имат достъп до участие в мобилност с цел обучение или практика, което се финансира по програма Еразъм+. В рамките на целия курс на обучение всеки студент на ВУМ реализира поне една Еразъм+ мобилност в страна от ЕС с минимална продължителност от три месеца.

През последните десет години ВУМ изгради мрежа от устойчиви академични партньорства. По-конкретно, ВУМ има договори с над 100 университета в Европа за взаимно признаване на образователни кредити (изпити) и периоди на обучение. Това дава възможност на студентите да се прехвърлят за продължаване на образованието си в тези университети без да губят дори и семестър от обучението си във ВУМ.

На първо място, ВУМ се гордее с над десетгодишно си стратегическо академично партньорство с университета Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University) във Великобритания, което дава възможност на студентите да завършат висшето си образование, обучавайки се в България и придобивайки едновременно две дипломи – българска и британска. Казано накратко, ВУМ предлага обучение по британски стандарти в България, с възможност за придобиване на две дипломи – една чудесна алтернатива за всички млади хора, планирали да учат във Великобритания, но объркани от многото неизвестни около Брекзит и ограниченията свързани с COVID-19.

За кандидат-студенти, планирали обучение в страни като Австрия, Белгия, Германия, Нидерландия, Великобритания, Норвегия, Финландия и Франция, но силно притеснени днес от ситуацията с разпространението и последствията от COVID-19, ВУМ предлага възможност за обучение в рамките на два или три семестъра с право на последващ трансфер към партньорски университети на ВУМ в тези страни с цел придобиване на диплома, както от съответния партньорски университет, така и от ВУМ. Освен драстично намаление на разходите за обучение и живот, обучението във ВУМ в рамките на два или три семестъра преди трансферирането към партньорски университет в Западна или Северна Европа ще позволи на студентите и на техните родители да изчакат спокойно отминаването на кризата с COVID-19, като междувременно се възползват от възможностите за качествено образование и обмен, които ВУМ предлага.

Освен за кандидат-студентите, планирали обучение в чужбина, екипът на ВУМ е помислил и за тези, които все още не са достатъчно уверени в своите знания по английски език. Те имат възможността да стартират обучението си в кампуса на ВУМ в Добрич, като през първия семестър или година изучават планираните в учебната програма модули на български език, паралелно с интензивно езиково обучение, като след това могат да се прехвърлят в англоезична специалност на ВУМ.

Накрая, ВУМ подава ръка на всички студенти, които вече учат в чуждестранни университети, но се колебаят дали да продължат обучението си зад граница през академичната 2020-2021 година. На тях ВУМ предоставя възможност за трансфер чрез автоматично признаване на образователните им кредити и продължаване на обучението им във висшето училище за два или повече семестъра за получаване на българска и британска диплома.

 

 

 

By Admin