vum-logo-header-BG

През изминалия месец, Директор международно сътрудничество във Висше училище по мениджмънт изнесе лекция пред своите колеги от всички български университети по повод успешния проект по програма Еразъм+ за прием на студенти от трети страни по входяща мобилност. Срещата бе организирана от държавния Център за развитие на човешките ресурси с домакинството на Медицински университет – Плевен.

ВУМ е сред първите три от над 51 висши училища в страната по прием на студенти по програма Еразъм+. През 2015 година приема 50 студенти по мобилности, а за 2016 година студентите са 92 , които идват от страни в Северна Африка, Латинска Америка, Северна Америка. За настоящата академична година висшето училище ще посрещне близо 150 студенти от 4 различни континента.

По време на представянето си, г-жа Армутлиева запозна колегите си със силните и слабите страни при работа по проекти по програмите Атлантис, Темпус IV и Еразъм+ за изграждане на капацитета във висшето образование, наличие на широка мрежа от активни партньорства, добра материална база във ВУМ, висока степен на подкрепа от страна на висшия мениджмънт на ВУМ и на партньорските университети.

От друга страна, бяха представени заплахите пред страната неразпознаваемостта на България като традиционна образователна дестинация; политическа и/или икономическа нестабилност в определени региони на света; бавните процедури по издаване на визи, което важи за студенти желаещи да се обучават редовно или по програма за мобилност.

By Admin