ВУМ е сред водещите висши училища в България по международна ориентация

През изминалия месец, Директор международно сътрудничество във Висше училище по мениджмънт изнесе лекция пред своите колеги от всички български университети по повод успешния проект по програма Еразъм+ за прием на студенти от трети страни по входяща мобилност. Срещата бе организирана от държавния Център за развитие на човешките ресурси с домакинството на Медицински университет – Плевен.

ВУМ е сред първите три от над 51 висши училища в страната по прием на студенти по програма Еразъм+. През 2015 година приема 50 студенти по мобилности, а за 2016 година студентите са 92 , които идват от страни в Северна Африка, Латинска Америка, Северна Америка. За настоящата академична година висшето училище ще посрещне близо 150 студенти от 4 различни континента.

По време на представянето си, г-жа Армутлиева запозна колегите си със силните и слабите страни при работа по проекти по програмите Атлантис, Темпус IV и Еразъм+ за изграждане на капацитета във висшето образование, наличие на широка мрежа от активни партньорства, добра материална база във ВУМ, висока степен на подкрепа от страна на висшия мениджмънт на ВУМ и на партньорските университети.

От друга страна, бяха представени заплахите пред страната неразпознаваемостта на България като традиционна образователна дестинация; политическа и/или икономическа нестабилност в определени региони на света; бавните процедури по издаване на визи, което важи за студенти желаещи да се обучават редовно или по програма за мобилност.