vum-logo-header-BG

Радваме се да Ви информираме, че Висше училище по мениджмънт е преакредитиран от Британския съвет за акредитация (BAC). Комитетът по акредитиране посетиха ВУМ през октомври 2017 да оценят всичките ни текущи дейности и процедури. Акредитацията е призната международно и гарантира, че британските стандарти за висше образование са приложени в нашата институция. Нашето стратегическо партньорство с Cardiff Metropolitan University – партньорството, благодарение на което студентите могат да следват редовно обучение във Висше училище по мениджмънт в България и след успешно завършване, те имат възмжността да завършат с двойни дипломи – една българска от ВУМ и една британска от Cardiff Met. За нас е чест да сме доверен партньор и да можем да предлагаме такава невероятна възможност на нашите студенти. Можете да прочетете повече за нашето партньорство с Cardiff Met тук.

Също така, ВУМ има партньорство с още един британски университет – University College Birmingham (UCB). UCB предлага програми в областта на Бизнес и Маркетинг, Хотелски Мениджмънт и други. То е един от водещите колежи по туризъм и хотелиерство във Великобритания. Висше училище по мениджмънт има Еразъм+ партньорство с UCB, така че всички студенти са добре дошли да се възползват.

Говорейки за Еразъм+ програмата – ние имаме партньорство с общо 4 университета от Великобритания – University of Portsmouth, University College Birmingham, Cardiff Metropolitan University, University of Salford. Еразъм+ програмата дава страхотната възможност да се прекара семестър или година в партниращ университет, възползвайки се от финансовата подкрепа, предоставена от програмата. Ако сте заинтересовани, моля, свържете се с отдел Международно сътрудничество, за да получите повече информация.

Бихме искали да споделим с Вас информация за страхотната възможност да прекарате лятото в Cardiff Met.
На един Cardiff Met/ ВУМ студент ще му бъде предложена пълна стипендия по програма Международно Лятно Училище 2018 в Cardiff Met School of Management. Цената за програмата е £1300 и ще бъде напълно покрита. (*Допълнителни разходи (пътуване и др.) трябва да бъдат платени от студента.) Печелившият на тази стипдендия ще бъде избран по академични постижения, по време на неговото следване през 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти семестър. Ако желаете да се запишете, моля да ни уведомите като попълниете кратка анкета. Победителят ще бъде избран през март 2018.

Тази година ние очакваме много студенти, пристигащи от Великобритания във Висше училище по мениджмънт. Искаме да пожелаем на всички от тях късмет с обучението и доброто прекарване в България.

By Admin