vum-logo-header-BG

DSC04598

В края на м. май, ВУМ още веднъж имаше честта да посрещне д-р Крис Ръсел от университета Кардиф Метрополитен. Д-р Ръсел е завеждащ департамент по Икономика, Счетоводство и Финанси към Cardiff School of Management на Cardiff Metropolitan University, както и основен модератор на програмите за двойна диплома, предлагани във Варна от ВУМ и британския университет.

По време на престоя си д-р Крис Ръсел направи пълна проверка на модулните пакети на първи и втори курс за академичната 2016/2017 година. Това включва цялостна проверка и сравнение на методите на оценяване, резултатите на студентите и начина, по който се преподава през валидираните 1-ва и 2-ра година, както и пълна проверка на франчайзинг програмите предлагани от ВУМ.

Д-р Ръсел участва в Joint Program Committee за всички бакалавърски и магистърски програми и даде необходимата обратна връзка и съвети. Студенти и служители на ВУМ имаха възможността да се срещнат с него и да обсъдят текущата ситуация на програмата и да получат отговор на въпросите си. Д-р Ръсел проведе дискусии и консултации със заместник ректора по качество, стандарти и локални структури и директор на Висше училище по мениджмънт, София – проф. Веселин Благоев и с проф. Станислав Иванов, заместник ректор (Научно-Изследователска Дейност) във ВУМ. По време на консултацията, д-р Ръсел и проф. Иванов обсъдиха възможността за докторантска програма за преподавателския състав на ВУМ в Кардиф Метрополитен. Това е доказателство за продължаващото развитие и усъвършенстване на партньорството между двата университета и за стремежа на ВУМ непрекъснато да подобрява не само програмите, които предлага, но и да надгражда уменията и знанията на академичните си преподаватели.

В допълнение визитата на д-р Ръсел включваше и участие на Деня на отворените врати във ВУМ, който се състоя на 25ти май. По време на информационната кампания, д-р Ръсел говори за партньорството, което се е утвърдило между двете институции. Денят на отворените врати се проведе едновременно в конферентната зала на ВУМ, както и онлайн за кандидат-студентите от чужбина. Всички участници имаха възможността да задават въпроси и да получат актуална информация.

By Admin