vum-logo-header-BG

IMG_1095Новият семестър във Висше Училище по Мениджмънт (ВУМ) започва с десетки студенти, пристигащи от страни като Аржентина, Виетнам, Мексико, Албания, Армения, Йордания, Казахстан, Молдова, Черна гора, Сърбия, Таджикистан, Мароко, Пакистан, Русия, Камерун, Украйна, Индия, Нигерия, Турция. В началото на този семестър студентите започват обучението си в различни специалности и дисциплини, като краят на семестъра се очаква да бъде през май. Някои от студентите са на редовно обучение, а други са по програми за мобилност от партниращи университети, с подкрепата на програмата „Еразъм +“.

Студентите са избрали да следват в специалностите ни Международен бизнес и мениджмънт, Хотелски мениджмънт, Маркетинг и Управление на Хотелиерството и Туризма, Софтуерни системи и технологии, Хотелиерство и кулинарни изкуства. В края на обучението си студентите, които са били на редовно обучение и успешно са завършили, също ще получат двойна диплома – една от Висше Училище по Мениджмънт и една от стратегическия ни партньор Кардиф Метрополитън.

Висше Училище по Мениджмънт приветства студенти на редовно обучение 2 пъти годишно за семестрите, които започват през септември и февруари. Освен това още веднъж, това лято ВУМ ще организира летен семестър, наречен “European Summer University във ВУМ“. Летният семестър ще бъде от юни до август и има почти 30 студента от 3 континента, които вече са се регистрирали. Мултикултурната среда не само обогатява студентите, но и им дава нови хоризонти за професионална ориентация и развитие.

By Admin