fbpx

За да бъде успешен един бизнес, той трябва да бъде гъвкав. Бидейки едно от водещите висши бизнес училища в България, ние трябва да бъдем пример за подражание на нашите студенти. Поради този факт във ВУМ предлагаме лесно достъпна форма за подбор на кандидат-студенти, идващи след завършено средно/висше образование или прехвърлящи се от друг университет с цел продължаване на тяхното образование. Всички кандидат-студенти могат да подадат своята апликационна форма по всяко време на годината.

Важни дати за всички бакалавърски програми: 

Приемът на студенти върви през цялата календарна година, а академичната година стартира в края на месец септември. Кандидат-студентите могат да започнат своята бакалавърска програма два пъти годишно – през септември месец или през месец февруари.

Прием на български и европейски граждани: 

Подаването на документи трябва да се осъществи най-късно до 1 септември за стартиране в края на месец септември или не по-късно от 10 януари за стартиране през месец февруари.

Прием на чужди граждани (за страни извън ЕС):  

Подаването на документи трябва да се осъществи не по-късно от 1 юли за стартиране през месец септември или не по-късно от 1 ноември за стартиране през месец февруари.

Важни дати за всички магистърски програми 

Приемът на студенти върви през цялата календарна година, а академичната година стартира в началото на месец октомври.

Прием на български и европейски граждани:  

Подаването на документи трябва да се осъществи най-късно до 1 септември за стартиране в края на месец септември.

Прием на чужди граждани (за страни извън ЕС): 

Подаването на документи трябва да се осъществи не по-късно от 1 юли за стартиране през месец септември.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×