vum-logo-header-BG

Делегация, включваща представители на сдружение „Международен институт по мениджмънт“, учредител на Висше училище по мениджмънт, както и от самото Висше училище участва в работен семинар за изграждане на капацитет на млади предприемачи, който се провежда в гр. Колима, Мексико в периода 25-29 март 2019 г.

Събитието, в което участват над 20 представители от България, Гърция, Намибия, Южна Африка, Бразилия и Мексико, поставя фокус върху социалното предприемачество сред младите хора и възможностите за неговото насърчаване и развитие.

В програмата са включени презентации, дискусии, работа в групи и визити на съществуващи социални предприятия, в резултат на които участниците целят да постигнат реална оценка на местния контекст на всяка от участващите държави, като същевременно дефинират мотиваторите за стартиране на собствено социално предприятие от младежите. Следващата стъпка ще бъде да се определят приоритети и области на работа в процеса на подкрепа на младежкото социално предприемачество, както и да се разработи модел за наставничество на социални инициативи и социални иновации.

Работният семинар е първата активност по проект „Empowering Changemakers: Youth Social Entrepreneurship and Social Innovation in the Citizen Sector“ (SE-HUB), който се финансира от програма Еразъм+. Проектният консорциум от 6 международни партньори от 3 континента се ръководи от учредителя на Висше училище по мениджмънт – сдружение „Международен институт по мениджмънт“.

Събитието бе открито с официална церемония, в която взеха участие представители на ръководството на организацията-домакин – Университета Колима, както и на местни власти и институции.

By Admin