vum-logo-header-BG
International representatives of partnering higher education institutions

International representatives of partnering higher education institutionsНа 14-ти февруари бе дадено началото на новия проект „Изграждане на предприемачески екосистеми за добавяне на по-висока стойност във висшето образование и по-добра реализация след завършване“ (BEEHIVE). Партньорската среща, която стартира проекта се проведе в сградата на Висше училище по мениджмънт във Варна. Освен домакин на събитието, ВУМ е и координиращата организация на проекта. В срещата участваха представители на университети от Гърция, Индонезия, Исландия, Италия, Ирландия, Филипините. Сред участниците в събитието бяха и филипинска старт-ъп фондация, както и ирландски бизнес инкубатор.

Проектът BEEHIVE, финансиран от програмата Еразъм+, има за цел да създаде устойчиви предприемачески екосистеми в партниращите университети и в резултат да увеличи шансовете за реализация на пазара на труда на студентите. В допълнение, проектът цели да спомогне трансформацията на висшите училища в предприемачески университети. По този начин ще се подобрят уменията на студентите да създават и развиват успешни стартъп компании.

Програмата изгражда нов модел на предприемаческите екосистеми, основан на процес на сътрудничество и създаване на системи между различни заинтересовани страни за успешно предприеамачество. Така, чрез BEEHIVE, висшите образователни институции ще работят с широк кръг от външни заинтересовани страни – бизнес партньори, инвеститори, предприемачи.

By Admin