fbpx

Валидиране на умения на висококвалифицирани имигранти (VALORIZE)

 

Проект VALORIZE е инициатива на 7 организации с разнороден профил от 6 европейски страни. Чрез разработването на четири интелектуални продукта (методологии и модели за оценка на уменията), шест международни семинара и шест национални конференции за представяне на резултатите, проектът създаде и тества пилотна практика за оценка и валидиране на уменията на имигрантите със средно професионално и висше образование, като по този начин разшири техните възможности за заетост по специалността и пълноценното им участие на пазара на труда в приемащите страни. Фокус в проекта бе поставен върху т.нар. личностни или “меки умения”, а изработените интелектуални продукти включват:

  1. Обща рамка за меки умения, изисквани от работодателите за наемане на висококвалифицирани мигранти;
  2. Модел за оценка на меки умения (MOSSA);
  3. Модел за подобряване на меките умения (MOSSЕ);
  4. Модел за промоция и самопредставяне (MOSSР)

Финансираща програма : Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Продължителност : 01.09.2014 – 31.08.2016

 

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00