vum-logo-header-BG

Училища и департаменти

Академична школа по бизнес и маркетинг

Учебните дисциплини, свързани с бизнеса (като комбинацията ФСМИ: Финанси, Счетоводство, Мениджмънт и Икономика), са сред най-предпочитаните области на обучение в университетите по цял свят, особено в магистърските програми. Може би Вие имате своето обяснение за засиленото търсене на специалисти в областта на бизнеса в световен мащаб? Вероятно защото студентите, обучаващи се в различните бизнес специалности, получават адекватна подготовка за реализация в съвременното общество? Или защото квалифицираните бизнес специалисти могат да избират сред множество вакантни, често високоплатени, длъжности? По всяка вероятност не сте далеч от истината.

Нашата засилена международна ориентация, иновативни учебни програми и научни постижения – резултат от сериозните ни бизнес контакти – гарантират една стабилна основа от теоретични знания и широк спектър от практически умения. Във ВУМ можете да специализирате в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите и търговията, бизнес администрацията и човешките ресурси.

Академична школа по компютърни науки: трансформирай човечеството с ВУМ

Компютърната наука е свързана с разбирането на компютърните системи и мрежи на по-дълбоко ниво. Компютрите и компютърните програми са сред най-сложните продукти, които някога са били изобретявани. Тяхното създаване и ефективно използване поставя пред нас огромни предизвикателства.

Присъединявайки се към Академичната школа по компютърни науки, Вие ще получите знания относно последните технологии и добра основа във връзка с основните принципи и предмети в компютърната наука, което ще Ви даде възможност да отговорите на тези огромни предизвикателства.

Нещо повече, Вие ще станете част от едно семейство от хора с иновативно и прогресивно мислене, трансформиращи човечеството със своите иновации.

Бакалавърски програми:

Академична школа по хотелиерство и мениджмънт в туризма

Според изследването Тенденции и статистика на Британската хотелиерска асоциация (British Hospitality Association – BHA) около 1.9 милиона души в момента са ангажирани в тази индустрия.
Ако четете това, по всяка вероятност Вие сте един от тях!
Да, смените може да са дълги и изморителни, но рядко бихте срещнали човек, работещ в сферата на хотелиерството, който да не обича страстно професията си. Ще изброим само десет от причините, поради които действително си заслужава да градиш кариера в хотелиерството – доставяш радост на хората, изисква се креативност, пред теб се отваря врата към света, не е нужно да се застояваш на едно място, можеш от рано да поемеш отговорност, няма фиксирано работно време от 9 до 5, ясни перспективи, невероятни бонуси, страхотна атмосфера, залогът е сигурен. (caterer.com)

Висше училище по мениджмънт изгражда лидери в областта на хотелиерството още от създаването си през 1996 г. Ние сме първото висше училище в България, което предлага уникални методи на преподаване, като проблемно-базирано обучение и обучение, базирано на конкретни случаи, а също и първото висше училище в България, предлагащо двойни дипломи по съвместни програми с реномирани университети от Холандия, Великобритания, Швейцария, Франция и др. Нашите възпитаници са агентите на промяната на българската хотелиерска индустрия и са истинска придобивка за хотелските вериги по целия свят, където изграждат професионалната си кариера.

Отдел Международно сътрудничество

У дома далече от дома

Отдел Международно сътрудничество оказва съдействие по всички неакадемични въпроси, свързани най-вече с международните студенти. Нашите врати са винаги отворени и с радост бихме осигурили подкрепа, съвет и насока на студентите.

Международен отдел е мястото, където студентите могат да получат по-подробна информация зa Програма Еразъм+ и да кандидатстват за обучение или стаж в предпочитан от тях университет, с който ВУМ има сключен договор. Програма Еразъм+ предлага на студенти по целия свят безценната възможност да придобиват теоретични и практически знания в чужбина. Подобен опит помага на студентите да разширят своите хоризонти и им предоставя възможността да опознават различни страни и култури.

Учебен отдел

Учебен отдел е централно звено, където всички студенти могат да получат информация и съвет. Отделът оказва съдействие по множество въпроси – изпити, сертификати, преписи и източници на финансиране, плащания на такси, регистрация и т.н. Ако се нуждаете от съвет относно практическите въпроси на университетския живот или ако не знаете към кого да се обърнете за допълнителна информация, можете да се свържете с Учебен отдел.

Кариерен център

Кариерният център към Висше училище по мениджмънт е основан през 2006 година. Оттогава насам ние подготвяме бакалаври и магистри да вземат информирани решения за бъдещото си професионално развитие, като им съдействаме с ресурси, програми и консултиране във връзка с кариерното развитие, стажовете, осигуряването на работа и продължаващото обучение.

Висше училище по мениджмънт предлага на студентите различен стил и вид обучение. То се стреми да установи добър баланс между теоретични и практически умения. Насърчава студентите да прилагат теорията на практика, демонстрирайки придобитите умения в ситуации от реалния живот – в учебната база на ВУМ или в различни фирми, с които ВУМ е в бизнес отношения.

Департамент за модерни обучителни методи

Възможностите и опитът на Висше училище по мениджмънт в развитието на управленската компетентност в бизнеса са предпоставка за предприемането на редица инициативи в подкрепа на образователните институции, на техните ръководители и на учителите, за преодоляване на проблеми. Департаментът за модерни обучителни методи е възприел подобна подкрепяща роля.

Департаментът за модерни обучителни методи организира майсторски класове, целящи диалог между мениджмънта и образованието в следните насоки:

  • Курсове за следдипломна професионална квалификация „учител“ за завършилите и записалите се студенти в програми по „Икономика“;
  • Квалификационни курсове за учители и училищни директори в областта на управленската компетентност в образователните институции и класната стая;
  • Курсове по чужди езици и методика на преподаване на дисциплини на чужд език;
  • Лагери за млади предприемачи – за гимназисти в сътрудничество с учители, студенти и университетски преподаватели.