vum-logo-header-BG

Датата 5-ти май може би не е определяща и символична за повечето хора, но тя носи свое собствено и важно значение за завършващите студенти във Висше училище по мениджмънт. Това е датата, на която те предават първия голям самостоятелен проект в живота си – техните дипломни работи. Денят, носещ смесени чувства – удовлетворение от добре свършена работа, гордост от постигнатите резултати, радост от успешно преодоляно предизвикателство, но може би и малко тъга от факта, че един толкова важен етап от живота на всеки е на път да приключи.

„Образованието е най-силното оръжие, което можем да използваме, за да променим света“ –думи, носещи ярко послание и мъдрост. Е, нашите възпитаници вече са „въоръжени“ и готови за живота пред тях, за предстоящите успехи и провокации.

Но нека разберем повече от самите тях. Днес разговаряме с Деница Теодосиева – студент в спеациалността „Хотелиерство и кулинарни изкуства“.

Представи се.

Здравейте, всички! Казвам се Деница Теодосиева и съм студент, 4-та година във Висше училище по мениджмънт. Завършвам специалността „Хотелиерство и кулинарни изкуства“.

Само преди няколко дни ти предаде своята дипломна работа. Върху каква тема избра да работиш?

Да, моята тема беше „Кариерно израстване на жените в сферата на гостоприемството в България: фактори, които влияят върху него“, а моята хипотеза беше, че жените “преживяват“ работата си по различен начин и са изправени пред различни бариери в сравнение с мъжете.

Защо избра именно тази тема?

Избрах я, защото темата отразява моето бъдеще като жена, работеща в индустрията на гостоприемството и исках да видя с какво се захващам. Както и за да проверя дали теориите и статистиките за жените, които са все по-равни на мъжете на работното място, всъщност са верни на практика. Моите възгледи в началото бяха отрицателни, защото самата аз съм била дискриминирана въз основа на пола си и беше много неприятно изживяване. Това преживяване ме накара да се натъжа, ядоса и в същото време повиши желанието ми да докажа себе си и своята стойност. Въпреки това, чрез своите изследвания открих, че ситуацията в българската индустрия на хотелиерството е доста положителна. Предполагам можете да заключите, че причините да избера тази тема са както от рационално, така и от емоционално естество.

Колко време ти отне целия процес на разработване на дипломната работа?

Както обикновено се случва при повечето студенти, най-концентрираната работа, която свърших върху дисертацията, беше през последния месец – април. Въпреки това, поради добре организираната програма на университета и благодарение на моя ръководител, който ме насочваше, познавайки склонността ми да се мая и отлагам, аз събирах данни и работех върху изследванията си през цялата си година на обучение.

Пред какви предизвикателства се изправи в процеса на разработване на дипломната работа?

Най-голямата пречка, която трябваше да преодолея, беше общата ми липса на опит като изследовател. В началото исках да говоря за всичко и да проуча всичко. Независимо от това, с помощта на моя ръководител успях да се фокусирам върху конкретиката и ограничих изследванията си, за да постигна резултат, който да е полезен и успешен.

Сподели ни интересен или забавен момент от твоето проучване.

Интересни моменти от изследванията ми определено бяха интервютата, които проведох с жени, работещи в сферата на гостоприемството в България. Комуникирах с влиятелни и успели жени, които бяха достатъчно търпеливи да разговарят с мен и истински се заинтересуваха от изследването. Забавен момент беше, когато осъзнах, че съм забравила да включа малък детайл след стоте проверки, които направих и то в момента, в който вече бях предала разработката си… Но аз очаквах да се случи нещо подобно, тъй като съм наясно, че не съм най детайлно-ориентирания човек и се фокусирам най-вече върху голямата картина, така че често забравям подробности като тази.

Как се чувстваш сега? Какво е усещането за добре свършена работа?

Честно казано, ще разбера дали работата е наистина добре свършена, след като получа коментарите и оценката на моите професори, така че все още се чувствам така, сякаш не съм приключила и усещам лека тревожност. Хубавото обаче е, че вече не се притеснявам за крайни срокове и дали ще успея да напиша дипломната работа навреме.

Какво ще препоръчаш на своите колеги, на които тепърва им предстои това предизвикателство?

На първо място, ИЗБЕРЕТЕ ТЕМА, КОЯТО ВИ Е ИНТЕРЕСНА! Сериозно, моля, направете това, защото в противен случай ще бъдете тъжни и стресирани в последната си година в университет. Второ, прочетете повече за методите на изследване и събирането на данни, защото за мен това беше най-трудната част и ми се иска да знех повече и да разбирах нещата по-добре още в началото.

By Admin