vum-logo-header-BG

Два престижни и международно признати университета Уралски федерален университет и Висше училище по мениджмънт – Варна обединиха своите усилия, опит и ресурси за провеждането на Четвъртият международен докторантски семинар в сферата на хуманитарните и социалните науки. Събитието се проведе в периода 14-18 октомври, а домакин за първа година е Уралският федерален университет в Екатеринбург.

Докторантската академия бе във формат на международна платформа за дискусии върху най-новите техники и методи в научно-изследователската дейност, същевременно предлагаща възможност за обмяна на опит и установяване на контакти с колеги и  връстници от различни институции.

Панелите и работните семинари се водят от известни експерти от Уралския федерален университет, а специални гостуващи лектори бяха заместник ректора по научноизследователска дейност на Висше училище по мениджмънт проф. Станислав Иванов и проф. Неларин Корнелиус от Лондонския университет „Куин Мери“.

Семинарът се фокусира не само върху социалните, но и върху хуманитарните науки, тъй като сред местните съорганизатори са Катедрата по история и ръководството на Уралския хуманитарен институт.

By Admin