vum-logo-header-BG

В периода 25-29 август 2019 г. Варна бе домакин на 69-та годишна конференция на  Международната асоциация на научните експерти по туризъм (AIEST) – най-старата в света организация на учени и практици в областта на туризма.

Повече от 40 признати експерти в областта на туризма от 16 страни дискутираха предизвикателствата пред туризма в световен мащаб. Бяха изнесени 26 пленарни доклада, разпределени в 7 научни сесии, акцентиращи върху теми като „Устойчивост в туризма и гостоприемството“, „Управление на дестинации“, „Потребителско поведение“, „Бизнес модели и управление“ и други.

Работната част на конференцията стартира с дискусия, посветена на Варна като туристическа дестинация. Освен богатия опит на града в развитието на отрасъла, неоспоримия потенциал и уникалната комбинация от природни, исторически, културни и образователни ресурси, бяха посочени и някои предизвикателства и стъпки, необходими за постигането на устойчиви и стабилни резултати в сферата на туризма и гостоприемството. Според домакина на събитието, проф. Станислав Иванов – Заместник ректор по научноизследователска дейност на Висше училище по мениджмънт-Варна и член на Управителния борд на AIEST – е необходимо в обучението на студентите в областта на туризма да има повече практическа подготовка, а университетите да привличат повече гост-лектори от сферата на бизнеса. Нужна е и основна реорганизация с цел повишаване качеството на продуктите и услугите, за да се привлекат по-платежоспособни туристи. Сред препоръките на експертите са и разработването на дългосрочни маркетингови стратегии, разширяване спектъра на предлаганите услуги, насърчаване развитието на алтернативните форми на туризъм, повишаване достъпността на града, чрез реализиране на нови редовни авиолинии и паркоместа.

Какви са съвременните очаквания, нужди и изисквания на потребителите на туристически услуги, как да се редуцира количеството на отпадъците, как туризмът да отговаря на съвременните екологични норми и стандарти, как промяната на климата ще се отрази върху туризма, доколко изкуственият интелект и роботиката ще решат проблема с липсата на кадри  и редица други актуални теми обсъдиха признатите експерти.

Изключителен интерес и продуктивна дискусия предизвика доклада на професора по интелигентни системи в обслужването и ръководител на катедрата по хотелиерство в Университета на Съри в Обединеното кралство Иис Тусиядия, посветен на темата „Възможно ли е постигането на устойчиво бъдеще в туризма посредством използването на интелигентни машини?“. Изследователският интерес на проф. Тусиядия се фокусира върху приложенията и последиците от изкуствения интелект в туризма. От 2018 г. тя е председател на Международната федерация по информационни технологии и туризъм (IFITT), както и основател на Алианса за иноватори и изследователи в сферата на туризма и гостоприемството (Alliance for Innovators and Researchers in Tourism and Hospitality).

Сред лекторите и официални гости на конференцията бяха проф. д-р Харалд Пехланер – президент на AIEST и проф. д-р Кристиан Лесер – генерален секретар на AIEST, които определиха събитието като „изключително“ и високо продуктивно. Всички участници единодушно изказаха искрена благодарност за високото ниво на организация и изразиха очарованието си от България, обслужването и нивото на туристическия продукт у нас.

Освен споделянето на научноизследователски опит, домакинът проф. Иванов увлече гостите в игра за промотиране на Варна като туристическа дестинация чрез социалните мрежи. В рамките на организираната социално-културна програма, всички участници танцуваха български фолклорни танци, дегустираха традиционни кулинарни изкушения и опознаха България и като дестинация за голф-туризъм.

By Admin