vum-logo-header-BG

На 14ти Март 2019, Висше училище по мениджмънт (ВУМ) имаше удоволствието до посрещне представители от наш партньорски университет в Узбекистан – Държавен икономически университет Ташкент, както и от Министерството за висшето и средно специално образование на Узбекистан.

Партньорството между Висше училище по мениджмънт и Икономически университет Ташкент дава възможност на студентите и от двете държави да прекарат един семестър в партньорския университет. Тази академична година общо 19 студенти от Икономическия университет в Ташкент прекараха или вмомента са в България за един семестър във ВУМ. По време на вчерашното си посещение, гостите ни се срещнаха и с група студенти от Ташкентския икономически университет, които сега са във ВУМ. Учениците споделиха впечатленията си от нашия университет, какво е да учиш и живееш в мултикултурна среда, каквато е тази във ВУМ, както цялостни впечатления за българската култура.

По време на срещата с Ректора на ВУМ бяха обсъдени и допълнителни възможности за сътрудничество, с цел удовлетворяване интереса на студентите от Ташкентския икономически университет да се обучават и да получат диплома от Висше училище по мениджмънт в България.

Силно се надяваме за дългосрочно сътрудничество с Икономическия университет в Ташкент!

 

By Admin