vum-logo-header-BG

Финална конференция по проект „PRO EXTOUR“ ще се проведе във ВУМ

Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни за участие във Финалната конференция по проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с…

Уебинар по проект Pro EXTOUR на 12.01.2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ Ви канят на СЕВМЕСТЕН МЕНТОРСКИ УЕБИНАРпо проект "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на черноморския…

Учебно пътуване – уникални места за преживенчески туризъм в Лудогорието

Колкото по-активно търсим интересни преживявания, търсим докато пътуваме, толкова повече изненади откриваме на една ръка разстояние! Тази седмица екипът на Черноморски хъб за преживенчески туризъм ПРО ЕКСТУР към Висше училище…

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ТУРИЗМА, ОСНОВАН НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 08-09 ноември 2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ Ви канят на МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ТУРИЗМА, ОСНОВАН НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО по проект "Насърчаване на…

Покана за МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ – ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТУРИЗЪМ, ОСНОВАН НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА на 28 юли 2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ имат удоволствието да Ви поканят да участвате в МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТУРИЗЪМ, ОСНОВАН НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА" по проект НАСЪРЧАВАНЕ…

Млади предприемачи представиха резултатите от пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм

На 12 април официално бе поставен финалът на пилотното обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм към Висше училище по мениджмънт. Припомняме, че обучението стартира през декември 2021 г., като…

Пилотно обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм – презентация на резултатите

В рамките на работата си по проект PRO EXTOUR Висше училище по мениджмънт създаде Черноморски хъб за преживенчески туризъм. Основната цел на Хъба е да функционира като пространство за срещи…

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Услуги по организация и логистика на събития във връзка с проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно историческото наследство на Черноморския басейн (PRO EXTOUR)

Висше училище по мениджмънт - водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн", който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество "Черноморски басейн" 2014 -…

Първо издание на бюлетин по проект НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Висше училище по мениджмънт има удоволствието да предостави на вашето внимание ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА БЮЛЕТИНА разработен в рамките на проект НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО…