vum-logo-header-BG

Излезе първия бюлетин по проект LOC-FOOD

Проект „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ (LOC FOOD) валоризира потенциала, който имат местните, традиционни селскостопански продукти за развитие на селските икономики от…