vum-logo-header-BG

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с предмет: „Доставка на допълнително компютърно оборудване за нуждите и целите на проект  BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“

Висше училище по мениджмънт, в качеството си на партньор по проект BSB 1101 "LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни", който се осъществява по…

БЮЛЕТИН четвърто издание юли 2022 година по проект LOC FOOD

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Висше училище по мениджмънт има удоволствието да предостави на вашето внимание ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА БЮЛЕТИНА разработен в рамките на проект "МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ…

Регион Добрич представя своите традиции в производството на чиста храна на международно изложение

На 2 юни 2022 (четвъртък) в Етнографски комплекс “Стария Добрич“ ще се проведе международно изложение на традиционни храни и напитки. Събитието ще събере на едно място производители от 4 черноморски…

Уникални храни и кулинарни традиции обсъдиха на Международна конференция във ВУМ

Международна конференция в рамките на проект LOC FOOD: „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ се проведе във Висше училище по мениджмънт във Варна.…

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ – Покана за участие

Уважаеми дами и господа, На 28 април 2022 г. (четвъртък) в град Варна ще се проведе Международна конференция, на която ще се обсъдят традициите на черноморските страни в производството на…

РАЗЯСНЯВАТ ФИНАНСОВИТЕ СТИМУЛИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЕТИКЕТИ ЗА КАЧЕСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ

На 1 април 2022 г. (петък) Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира информационен ден за представяне ролята, предназначението и ползите на географските означения за произход на традиционни храни и продукти…

ОБУЧАВАТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МЕСТНИ ХРАНИ И ПРОДУКТИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА РЕГИОНА В РАЗПОЗНАВАЕМА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНА ХРАНА

На 30 и 31 март Висше училище по мениджмънт организира двудневно обучение за земеделски производители и заинтересовани страни. Основна задача на събитието е да обсъди възможностите и действията по превръщане…

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по проект BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“

Висше училище по мениджмънт - партньор в проект „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се финансира от съвместната оперативна програма за…

Бюлетин номер 3 по проект LOC FOOD на ВУМ

В това издание на бюлетина, разработен в рамките на проект LOC FOOD от Висше училище по мениджмънт, Ви запознаваме с Европейските политики за качеството на местни и традиционни продукти. В…

Втория бюлетин по проект LOC-FOOD разкрива подробности за черноморската кухня

Положителна тенденция от последните години е все по-честата поява на различни по вид инициативи, търсещи начин за оценка и представяне на черноморската кухня. Една такава инициатива е проект „Местно развитие…