vum-logo-header-BG

Министър-председателят връчи отличие за проект на ВУМ

На тържествена церемония в рамките на Валоризационна конференция 2023 - „Активното гражданство в Европа“, бяха отличени най-добрите приключили през 2023 година проекти по Програмите "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност".…

МНОГОСЕКТОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДИСКУТИРА ПРИНОСА НА ВАРНА В РАЗВИТИЕТО НА ТВОРЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИНДУСТРИИ И НАСЪРЧАВА ПАРТНЬОРСТВОТО

На 29 и 30 март Варна ще бъде домакин на форума „Творчески партньорства“. Това събитие цели да привлече фокуса върху ролята на творческите сектори за развитието на местните общности и…