vum-logo-header-BG

Проект Equipping You To Prevent Trafficking In Youth (EYTPTIY)

Висше училище по мениджмънт е домакин на първата присъствена партньорска среща организирана по проект Equipping You To Prevent Trafficking In Youth (EYTPTIY). В рамките на събитието партньорите проведоха плодотворна дискусия…