vum-logo-header-BG

Финална партньорска среща по проекта DigiLanguageVET в гр. Браила, Румъния

В периода 28-29 ноември в гр. Браила, Румъния, се провежда финалната партньорска среща по проект DigiLanguageVET. Представители на Висше училище по мениджмънт обсъждат финални детайли относно обучителната платформа, която ще…

Представители на ВУМ взеха участие в партньорска онлайн среща по проект DigiLanguageVET

Представители на ВУМ взеха участие в партньорска онлайн среща, организирана в рамките на проект Digitally Integrated Language Education for front-desk and service departments (DigiLanguageVET). Основната цел на проекта е разработване…