vum-logo-header-BG

Пилотно обучение в Черноморски хъб за преживенчески туризъм – презентация на резултатите

В рамките на работата си по проект PRO EXTOUR Висше училище по мениджмънт създаде Черноморски хъб за преживенчески туризъм. Основната цел на Хъба е да функционира като пространство за срещи…