vum-logo-header-BG

Що е то „Пакт за умения на ЕС“?

Що е то "Пакт за умения на ЕС" и как той ще се отрази на образованието по туризъм? Отговорът бе представен от доц. д-р Мая Иванова - ръководител катедра "Туризъм"…