vum-logo-header-BG

Ас. Диян Димов е гост лектор в Словения

Интересен факт е, че преподавателите на ВУМ са и гост-лектори в университети в чужбина. Първият пример е ас. Диян Димов, който миналата седмица бе във Visoka šola za računovodstvo in…