vum-logo-header-BG

Покана за финално онлайн събитие по проект „Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL)“

Как можем да се уверим, че мерките за валидиране в Европа са отворени и достъпни за мигрантите? Каним Ви на финално онлайн събитие по проект "Валоризиране на неформалното и самостоятелно…