vum-logo-header-BG

Финален доклад от вторичното изследване на диалога между поколенията в Италия, Франция, Гърция и България

По повод 1 октомври - Международния ден на възрастните хора, имаме удоволствието да ви представим финалния доклад от вторичното изследване на диалога между поколенията в Италия, Франция, Гърция и България.…

RoBulUs – Информация за напредъка по проекта

Проект RoBulUS е на Международен институт по мениджмънт, който е партньор на ВУМ. Проектът цели да подобри въвличането на младите хора в процесите по планиране и изпълнение на политиката по…

Във ВУМ стартира работна среща в рамките на SMART Project

Работна среща на партньорите по проект „Насърчаване на сътрудничеството между университетите и предприятията и предприемачеството сред студентите чрез SMART Caffes (SMART Project)“ стартира днес във Висше училище по мениджмънт-Варна. Събитието…

Втория бюлетин по проект LOC-FOOD разкрива подробности за черноморската кухня

Положителна тенденция от последните години е все по-честата поява на различни по вид инициативи, търсещи начин за оценка и представяне на черноморската кухня. Една такава инициатива е проект „Местно развитие…

Излезе първия бюлетин по проект LOC-FOOD

Проект „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ (LOC FOOD) валоризира потенциала, който имат местните, традиционни селскостопански продукти за развитие на селските икономики от…

Покана за участие в Национално събитие за повишаване на осведомеността по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ (AGREEN)

ВУМ има удоволствието да бъде домакин на това събитие в сградата си в Добрич. Ръководител на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) е доц. Радев. Ще се радваме да…

Покана за участие в онлайн събитие по проект RoBulUs

На 7 юни 2021 (понеделник), от 10ч. Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ организира дискусия с фокус групи. Събитието ще се проведе онлайн, а програмата му предвижда: Представяне политиката на сближаване…

Проект FENICE на ВУМ

Знаете ли, че на 74-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) 2021 бе определена за Международна година на творческата икономика за устойчиво развитие (МГТИУР2021)? В същото време,…

Покана за национално събитие за повишаване на осведомеността по проект PRO EXTOUR

Висше училище по мениджмънт и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ имат удоволствието да Ви поканят да участвате в НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА по проект НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА С ФОКУС…