vum-logo-header-BG

МЕЖДУНАРОДЕН РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА УЯЗИМИ ГРУПИ В МЕЖДУНАРОДНИ МОБИЛНОСТИ СЕ ПРОВЕЖДА В ГРАД ДОБРИЧ

В периода 29-ти август – 1-ви септември 2022г. , в гр. Добрич се провежда международен семинар с участници от 4 страни – България, Гърция, Турция и Словения. Водеща тема на форума…

Регион Добрич представя своите традиции в производството на чиста храна на международно изложение

На 2 юни 2022 (четвъртък) в Етнографски комплекс “Стария Добрич“ ще се проведе международно изложение на традиционни храни и напитки. Събитието ще събере на едно място производители от 4 черноморски…

Уникални храни и кулинарни традиции обсъдиха на Международна конференция във ВУМ

Международна конференция в рамките на проект LOC FOOD: „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ се проведе във Висше училище по мениджмънт във Варна.…

Набор от учебни материали и различни инструменти в услуга на мениджърите по човешки ресурси в туризма

Проведохме интересен и полезен семинар в рамките на проект Next Tourism Generation, на който бе представен набор от учебни материали и различни инструменти в услуга на мениджърите по човешки ресурси…

S.O.S. IB Среща на партньорите в Любляна

Международният проект Erasmus+ Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB), който ще разработи дигитални симулации за преподаване и изучаване на устойчив международен бизнес, най-накрая направи възможно партньорите по проекта да…

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Услуги по организация и логистика на събития във връзка с проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно историческото наследство на Черноморския басейн (PRO EXTOUR)

Висше училище по мениджмънт - водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн", който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество "Черноморски басейн" 2014 -…

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по проект BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“

Висше училище по мениджмънт - партньор в проект „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се финансира от съвместната оперативна програма за…

Бюлетин номер 3 по проект LOC FOOD на ВУМ

В това издание на бюлетина, разработен в рамките на проект LOC FOOD от Висше училище по мениджмънт, Ви запознаваме с Европейските политики за качеството на местни и традиционни продукти. В…

Финален доклад от вторичното изследване на диалога между поколенията в Италия, Франция, Гърция и България

По повод 1 октомври - Международния ден на възрастните хора, имаме удоволствието да ви представим финалния доклад от вторичното изследване на диалога между поколенията в Италия, Франция, Гърция и България.…