vum-logo-header-BG

МНОГОСЕКТОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДИСКУТИРА ПРИНОСА НА ВАРНА В РАЗВИТИЕТО НА ТВОРЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИНДУСТРИИ И НАСЪРЧАВА ПАРТНЬОРСТВОТО

На 29 и 30 март Варна ще бъде домакин на форума „Творчески партньорства“. Това събитие цели да привлече фокуса върху ролята на творческите сектори за развитието на местните общности и…

МЕЖДУНАРОДЕН РАБОТЕН СЕМИНАР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА УЯЗИМИ ГРУПИ В МЕЖДУНАРОДНИ МОБИЛНОСТИ СЕ ПРОВЕЖДА В ГРАД ДОБРИЧ

В периода 29-ти август – 1-ви септември 2022г. , в гр. Добрич се провежда международен семинар с участници от 4 страни – България, Гърция, Турция и Словения. Водеща тема на форума…

Регион Добрич представя своите традиции в производството на чиста храна на международно изложение

На 2 юни 2022 (четвъртък) в Етнографски комплекс “Стария Добрич“ ще се проведе международно изложение на традиционни храни и напитки. Събитието ще събере на едно място производители от 4 черноморски…

Уникални храни и кулинарни традиции обсъдиха на Международна конференция във ВУМ

Международна конференция в рамките на проект LOC FOOD: „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“ се проведе във Висше училище по мениджмънт във Варна.…

Набор от учебни материали и различни инструменти в услуга на мениджърите по човешки ресурси в туризма

Проведохме интересен и полезен семинар в рамките на проект Next Tourism Generation, на който бе представен набор от учебни материали и различни инструменти в услуга на мениджърите по човешки ресурси…

S.O.S. IB Среща на партньорите в Любляна

Международният проект Erasmus+ Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB), който ще разработи дигитални симулации за преподаване и изучаване на устойчив международен бизнес, най-накрая направи възможно партньорите по проекта да…

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Услуги по организация и логистика на събития във връзка с проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно историческото наследство на Черноморския басейн (PRO EXTOUR)

Висше училище по мениджмънт - водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн", който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество "Черноморски басейн" 2014 -…

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по проект BSB 1101 „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“

Висше училище по мениджмънт - партньор в проект „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни“, който се финансира от съвместната оперативна програма за…

Бюлетин номер 3 по проект LOC FOOD на ВУМ

В това издание на бюлетина, разработен в рамките на проект LOC FOOD от Висше училище по мениджмънт, Ви запознаваме с Европейските политики за качеството на местни и традиционни продукти. В…