vum-logo-header-BG

Възможност за придобиване на втора специалност в рамките на до 3 семестъра

Висше училище по мениджмънт предлага уникална възможност за своите настоящи или дипломирани студенти – придобиване на втора специалност по: Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство; и Педагогика на обучението по…

Специално предложение за обучение на български език на студенти и алумни на ВУМ

Динамиката на съвременния свят и високото търсене на специалисти за мултидисциплинарни екипи налагат не само една, а развитие на успоредни кариери. Висше училище по мениджмънт предлага уникална възможност за своите…

Масово бъдещи студенти избират Добрич – кулинарните изкуства са хит сред кандидатите

Едно висше училище в Североизточна България привлече вниманието ни. Много млади хора се насочват към него и бурно го обсъждат в социалните мрежи. Какво предизвиква интереса им и защо Добрич…