vum-logo-header-BG

Възможност за придобиване на втора специалност в рамките на до 3 семестъра

Висше училище по мениджмънт предлага уникална възможност за своите настоящи или дипломирани студенти – придобиване на втора специалност по: Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство; и Педагогика на обучението по…