vum-logo-header-BG

Молекулярна кухня и кулинарна фотография са само част от новите модули в програмите на Институт по кулинарни изкуства

Образователните програми на Институт по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт се отличават с иновативност, засилено практическо обучение, изследователски елементи и новаторски подход към кулинарията. Студентите придобиват важни теоретични…